Współpraca ze szkołami

Firma KES od dawna współpracuje ze szkołami średnimi o charakterze technicznym w rejonie. Pedagogom i studentom oferujemy możliwość wycieczek, do zakładu produkcyjnego spółki, fachowe prelekcje, workshopy, a rzeczą naturalną jest również współpraca w dziedzinie praktyk zawodowych. Oferujemy również możliwość stażu dla studentów studium dziennego wyższych uczelni oraz opracowania prac dyplomowych w konkretnym środowisku naszego zakładu produkcyjnego. Uczestniczymy też regularnie w targach pracy dla absolwentów szkół średnich i Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego VŠB – TU Ostrava.